Βίντεο με πολυπεκτομές: α) στην ειλεοτυφλική βαλβίδα β) με τοποθέτηση ενδοσκοπικού ράμματος (Endoloop).


Το παραπάνω βίντεο δείχνει αφαίρεση επίπεδου πολύποδα πάνω στην ειλεοτυφλικη βαλβίδα σε ένα από τα πλεόν δύσκολα σημεία του παχέος εντέρου λόγω του ρίσκου διάτρησης αλλά και της δύσκολης προσέγγισης.


Το παρακάτω βίντεο δείχνει την εκτομή ενός μεγάλου πολύποδα παχέος εντέρου μετά από τοποθέτηση ενδοσκοπικού ράμματος.