Βιοψία κυστικής βλάβης παγκρέατος στην Ευρωκλινική Αθηνών

Στις 11/02/2016 εγκαινιάστηκε η συνεργασία του κ. Μαυρογένη με την Ευρωκλινική Αθηνών,  όπου και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία βιοψία (EUS-FNA) κυστικής βλάβης παγκρέατος. Η ενδοσκοπική πράξη έγινε με καταστολή και η διάρκεια της ήταν 1 ώρα. Λόγω χρονίας ηπατοπάθειας και στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου (παγκρεατεκτομής Whipple) αρχικά πραγματοποιήθηκε βιοψία ήπατος με ενδοσκοπικό υπέρηχο και στην συνέχεια βιοψία της κυστικής βλάβης. Ο ασθενής εξήλθε της κλινικής την ίδια μέρα. 

Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος είναι μια σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική και ανώδυνη μέθοδος διάγνωσης παθήσεων του παγκρέατος, χοληφόρων αγγείων, λεμφαδενοπαθειών του μεσοθωρακίου και βλεννογονίων-υποβλεννογονίων ανωμαλιών οισοφάγου, στομάχου και ορθού. Λόγω του υψηλού κόστους του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και των λίγων εκπαιδευτικών κέντρων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην χώρα μας και πραγματοποιείται μόνο σε επιλεγμένα ιατρικά κέντρα.