Μεγάλοι επίπεδοι πολύποδες παχέος εντέρου.

Οι μεγάλοι επίπεδοι πολύποδες παχέος εντέρου αφαιρούνται από επεμβατικούς ενδοσκόπους με μία ποικιλία τεχνικών. Η κλασσική μέθοδος της τμηματικής  πολυποδεκτομής με βρόγχο είναι συνήθως επαρκής για βλάβες > 2 εκ. Ωστόσο με βάση την διεθνή βιβλιογραφία το ρίσκο υποτροπής ανέρχεται σε 13-20% των περιπτώσεων. Σε επιλεγμένα περιστατικά όπου παρατηρούνται δυσκολίες στην αφαίρεση της βλάβης λόγω τοποθεσίας, μορφολογίας ή αρχόμενης εξαλλαγής ο πολύποδας μπορεί να αφαιρεθεί με την τεχνική της ESD (ενδοσκοπική υποβλεννογόνιος διατομή/εκτομή). 


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1.

Αφαίρεση μεγάλου πολύποδα από το ανιόν, πλησίον της ειλεοτυφλικής βαλβίδας με την μέθοδο ESD σε ασθενή 60 ετών από τα Ιωάννινα. Χρόνος νοσηλείας, 48 ώρες.                                                Βίντεο της επέμβασης.